Gwojzda

Some articles on gwojzda:

Proto-Slavic - Historical Development - Dialectal Differentiation
... Russian *gwojzda → *gwězda → zvězda → ('star') Polish *gwojzda → *gwězda → gwiazda → ('star') Czech *gwojzda → *gwězda → hvězda → ('star') South Slavic languages *gwojzda → *gwězda → zvezda ...