Gorenje, Postojna

Gorenje (Italian: Goregna) is a village in the hills northwest of Postojna in the Inner Carniola region of Slovenia.

The local church in the settlement is dedicated to Saint Leonard and belongs to the Parish of Studeno.

Other articles related to "postojna":

List Of Cities, Towns, And Villages In Slovenia/G
... entjernej Gorenje Zabukovje Trebnje Gorenje Kočevje Gorenje Lukovica Gorenje Postojna Gorenje Šmartno ob Paki Gorenji Globodol Mirna Peč Gorenji Lazi Ribnica Gorenji Leskovec ... del Šentjur Grobelno - del Šmarje pri Jelšah Grobišče Postojna Groblje pri Prekopi Šentjernej Grosuplje Grosuplje Gruča Šentjernej Grudnica Tolmin Grušce Šentjur Grušena Kungota Gruškovec Gorišnic ...