Gopal Yonzon

Some articles on gopal yonzon:

Nepalese Films Of 2004 - 1981-1990
... Thapa Bhagawan Das Shrestha Gopal Yonzon 1985 Ke Ghar Ke Dera (What's Home, What's Tenancy) Puran Joshi (debut), Sharmila Malla, Madan Krishna Shrestha, Hari ... (Faith) Shiv Shrestha, Roshi Karki, Rajshri Chhetri Chetan Karki Royal Nepal Film Corporation Gopal Yonzon 1987 Saino (Relation) Bhuwan K.C ... Malla, Krishna Malla Chetan Karki Shanti Films Gopal Yonzon 1988 Sahas (Courage) Shiv Shrestha Trishakti Films Madan Pariyar 1989 Behuli (The Bride) Sunita Khadka, Prakash Adhikari ...
List Of Nepalese Films - 1981-1990
... Thapa Bhagawan Das Shrestha Gopal Yonzon 1985 Ke Ghar Ke Dera (What's Home, What's Tenancy) Puran Joshi (debut), Sharmila Malla, Madan Krishna Shrestha, Hari ... Shrestha, Roshi Karki, Rajshri Chhetri Chetan Karki Royal Nepal Film Corporation Gopal Yonzon 1987 Saino (Relation) Bhuwan K.C ... Love and Affection) Ravindra Khadka, Sharmila Malla, Krishna Malla Chetan Karki Shanti Films Gopal Yonzon 1988 Sahas (Courage) Shiv Shrestha Trishakti Films Madan Pariyar 1989 Behuli (The ...