Emirdağ - Emirdağ Folk Songs

Emirdağ Folk Songs

Emirdağ Folk Songs are very famous.

Some Emirdağ Folk Songs:

 • Al Fadimem,
 • Emirdağ'ı Birbirine Ulalı,
 • Harmana Sererler,
 • Suvermez Diyorlar,
 • Zalım Poyraz,
 • Dabandan,
 • Düz Oyun,
 • Pancar Ektim Emirdağ'ın Düzüne
 • Ağıl Ören,
 • Yoğurt Çaldım Kazana,
 • Yalanmıydı Yaşar
 • Ekizce Üstünde Bir Karabulut
 • Emirdağ'ın Güzelleri
 • Kuşburnu Pürlenirmi
 • Ta Yaylanın Yükseğinde Evleri
 • Erzurumdan Çevirdiler Yolumu
 • Eylülde Gel(Fakı Edeer)
 • Emirdağına Vardım Sabaha Karşı (Fakı Edeer)

Read more about this topic:  Emirdağ

Famous quotes containing the words songs and/or folk:

  What wondrous love is this
  That caused the Lord of bliss
  To bear the dreadful curse for my soul
  —Unknown. “What Wondrous Love is this!” L. 3-5, Dupuy’s Hymns and Spiritual Songs (1811)

  “I have usually found that there was method in his madness.”
  “Some folk might say there was madness in his method.”
  Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930)