Bắc Kạn

Some articles on :

Sông Cầu, Bắc Kạn
... Sông Cầu is an urban ward (phường) of Bắc Kạn, Bắc Kạn Province, in Vietnam ... Bắc Kạn Province CapitalBắc Kạn Bắc Kạn Wards Nguyễn Thị Minh Khai Đức Xuân Sông Cầu Phùng Chí KiênCommunes Huyền Tụng Dư­ơng ...